SEB Bank

SEB Bank havde et ønske om bevare belysningssetup i området bag deres hovedbygning, hvor der bla. ligger en skaterpark, som er en del af det arkitektoniske udtryk om natten. I parken er der placeret 97 Erco Beamer standere, der lyser området op. Ønsket var at udskifte de ældre lyskilder, der ikke levede op til den ønskede lysstyrke, holdbarhed og virkningsgrad, uden at hele standeren skulle udskiftes.

0 %
Energibesparelse

HVAD GJORDE VI?

Arkilux tegnede og udviklede en LED indsats der kunne indsættes i de eksisterende standere, samt opfylde SEB Banks ønsker om lys og virkningsgrad. Derudover betyder det, en energibesparelse på 59%, da de gik fra 20,3W til 8,4W.

Danica Ejendomme har fået renoveret og implementeret både indendørs og udendørs grønne og bæredygtige og energibesparende LED løsninger, herunder løsninger som bla. indbefatter ændring af vores styringssystem der omfatter, Dali, Censortyret løsninger, ASTRO dæmp fra Arkilux Design.

Alle projekter er udført inden for den aftalte tidsplan ”leveringsaftale”, samt at den aftalte økonomi også er overholdt. Her på ejendommene renoverer og energioptimerer vi løbende med LED løsninger fra Arkilux Design.